PEKİ NEDEN KARGA?
Biz biraz araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik;
Kargalar tuhaf sesleri, siyah renkleri, parlak cisimlere olan düşkünlükleri ile mitolojiye ve sanata sıklıkla konu olmuşlardır.

Corvidar cinsi kuş ailesine bağlı olan kargalar tüm kuşların en akıllıları olduklarına inanılır ve yüzyıllar boyunca saygı duyulmuşlardır. Kargalar, doğal yaşamda 40 yıl kadar yaşayabilen bir kuş cinsidir. Evet biraz kibirlidirler, ama bu kibir zeki ve eğlenceli olmalarından kaynaklı olsa gerek.

Doğada oldukça sosyaldirler. Tam bir takım ruhuna sahip olan kargalar, sadece kendi ailelerini savunmak ve korumakla kalmaz; ayrıca diğer kargaların da yardıma ihtiyaç duymaları ya da tehlike içinde olmaları durumunda yardıma gelirler.

İnsanların karmaşa ile kavgasını seyretmek kargalar için bir eğlence kaynağı olmuştur. Bununla beraber kargaların bu oyunbazlık ünü onların espri anlayışları ve oyuncu olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Hikayeler onların çalı çırpı yakalamaca oynayarak, buzlu kayalardan sırtüstü kayarak, kendilerinden daha büyük hayvanların kuyruklarını çekmek gibi maskaralıklar yaptıklarının sayısız örnekleriyle doludur.

En önemli ve farklı özellikleri ise; doğada materyal kullanan tek hayvan cinsi olmalarıdır. Kargaların; doğadan topladığı malzemelerle materyal hazırladıkları ve bu materyallerle avlandıkları en önemli özellikleridir. Kuş bilimcilerin araştırmaları; kargaların topladıkları malzemelerle yapılan aletlerin ileri derecede ve standart oluşturdukları gerçeğini gösteriyor. Biçimleri daima önceden tasarlanmış bir modele uyuyor ve bir yığın eğri dal kullanılması, onların belli bir amaca yönelik olarak hazırlandıklarını gösteriyor. Ancak işin ilginç bir diğer tarafı; hazırlanan materyallerin biçim ve boyutlarının bir ormandan ötekine farklılık göstermesi, bu da “karga
kültürü”ne işaret gösteriyor.

İşte kargalarla ilgili birkaç şey okuduktan sonra onlara saygı duyarak; bizim ekibimizde yer almasına karar verdik.

Popüler Ürünler

Proje Yolu

Proje döngüsü yönetimi, Analiz, Planlama

Anahtar

Sosyal içerme, Dahil etme, Planlama

Tuval

Takım çalışması, İletişim, Liderlik, Koordinasyon

Top Sende

Rol belirleme, Koordinasyon, Yönetim becerileri, Takım çalışması

Takas

Kimlik, Değerler, Empati, Geri bildirim kültürü

Yapboz

Takım çalışması, Farklı iletişim araçları, Kendini tanıma, Yenilikçilik

Düşünce Kartları

Kendini ifade etme, Fikir paylaşımı, Tematik konular

Bağlaç Kartları

Değerlendirme, Yaygın öğrenim, Yenilikçi ve yaratıcı ifade araçları

İletişim


Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi

Paris Caddesi 36/A
Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 428 35 05
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Harita: Google Map