BİRLİKTE NASIL ÇALIŞABİLİRİZ?
Akıl Oyunları; tasarımlarında deneyimsel öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. Kişilerin farklı öğrenme deneyimlerini, ürünlerine yansıtarak eğitime yenilikçi yöntemler kazandırma amacıyla hizmet vermektedir.Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi olarak birçok farklı konuda eğitim materyalleri üretmekteyiz. Sizlerle, kişisel ve toplumsal gelişim odaklı, farklı öğrenme yöntemleri keşfedebileceğiniz iki farklı şekilde birlikte çalışabiliriz:

1. Var Olan Ürün Seçeneklerimiz ile

Deneyimsel öğrenme metotlarını kullanarak farklı konularda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuların bazıları şunlardır;


70346-ODSTEO-976.jpg1.1 Kişisel Gelişime Yönelik Materyaller

 • İletişim
 • Proje Döngüsü Yönetimi

 

1.2 Takım Gelişimine Yönelik Materyaller

 • Takım Çalışması
 • Liderlik
 • Kriz Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Kampanya Yönetimi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Kurumsal Koçluk
 • Çocuk Gelişimi
 • Kaynak Yaratma
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Girişimcilik
 • Lobi Çalışmaları
 • Risk & Kriz Yönetimi
 • Aktif Katılım & Sosyal Farkındalık

 

26.jpg1.3 Sosyal Gelişime Yönelik Materyaller

 • Kültürlerarası Öğrenme
 • Dinler arası Diyalog
 • Kimlik & Diyalog
 • Gönüllülük & Gönüllü Yönetimi
 • Siyaset & İnsan Hakları
 • Aktif Vatandaşlık

 

1.4 Çocuk Gelişimine Yönelik Materyaller

 • Kişisel Beceri Gelişimi
 • Tematik Bilgilendirme (Çevre,Sağlık,Güvenlik…)

 

1.5 Profesyonel Gelişime Yönelik Materyaller

 • Grup Hareketlendiricileri
 • Grup Değerlendirmeleri
 • Salon Dışı Aktiviteler


2. Özel Tasarımlar ile  

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu her türlü konudaki eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına yönelik, yenilikçi eğitim materyalleri geliştirilir. Özel tasarımlar üç   aşamada gerçekleşir;

 • Kurum yetkilileri ve/veya eğitmenlerle bir araya gelerek eğitim hedef kitlesi, süresi, içeriği, ürün sayısı, ürün malzemesi gibi konulara yönelik fizibilite toplantıları yapılır.
 • Ürün tasarım fikirleri Akıl Oyunları tarafından geliştirilerek, kurum yetkililerine sunulur ve tasarımın genel şekli, içerik ve uygulamaya dair görüşler paylaşılır böylece ürünün son haline karar verilerek üretime başlanır.
 • Üretimin tamamlanması ve ürün teslimi ardından ürünün etkin kullanımına yönelik teknik bilgilendirme eğitimi verilir.
 • Kurumunuza tüm uygulama sürecinde destek verilerek, çalışmanın et etkin ve verimli şekilde yürütülmesi desteklenir.