Home

PEKİ NEDEN KARGA?
Biz biraz araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik;
Kargalar tuhaf sesleri, siyah renkleri, parlak cisimlere olan düşkünlükleri ile mitolojiye ve sanata sıklıkla konu olmuşlardır.

Corvidar cinsi kuş ailesine bağlı olan kargalar tüm kuşların en akıllıları olduklarına inanılır ve yüzyıllar boyunca saygı duyulmuşlardır. Kargalar, doğal yaşamda 40 yıl kadar yaşayabilen bir kuş cinsidir. Evet biraz kibirlidirler, ama bu kibir zeki ve eğlenceli olmalarından kaynaklı olsa gerek.

Doğada oldukça sosyaldirler. Tam bir takım ruhuna sahip olan kargalar, sadece kendi ailelerini savunmak ve korumakla kalmaz; ayrıca diğer kargaların da yardıma ihtiyaç duymaları ya da tehlike içinde olmaları durumunda yardıma gelirler.

İnsanların karmaşa ile kavgasını seyretmek kargalar için bir eğlence kaynağı olmuştur. Bununla beraber kargaların bu oyunbazlık ünü onların espri anlayışları ve oyuncu olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Hikayeler onların çalı çırpı yakalamaca oynayarak, buzlu kayalardan sırtüstü kayarak, kendilerinden daha büyük hayvanların kuyruklarını çekmek gibi maskaralıklar yaptıklarının sayısız örnekleriyle doludur.

En önemli ve farklı özellikleri ise; doğada materyal kullanan tek hayvan cinsi olmalarıdır. Kargaların; doğadan topladığı malzemelerle materyal hazırladıkları ve bu materyallerle avlandıkları en önemli özellikleridir. Kuş bilimcilerin araştırmaları; kargaların topladıkları malzemelerle yapılan aletlerin ileri derecede ve standart oluşturdukları gerçeğini gösteriyor. Biçimleri daima önceden tasarlanmış bir modele uyuyor ve bir yığın eğri dal kullanılması, onların belli bir amaca yönelik olarak hazırlandıklarını gösteriyor. Ancak işin ilginç bir diğer tarafı; hazırlanan materyallerin biçim ve boyutlarının bir ormandan ötekine farklılık göstermesi, bu da “karga
kültürü”ne işaret gösteriyor.

İşte kargalarla ilgili birkaç şey okuduktan sonra onlara saygı duyarak; bizim ekibimizde yer almasına karar verdik.

Popüler Ürünler

İletişim

Paris Caddesi 36/A
Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 428 35 05
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Harita: Google Map

Continue reading

Akıl Oyunları Kimdir?

Cover2.jpgAkıl Oyunları Kimdir?

Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi; 2008 yılından itibaren hazırlık faaliyetlerine başlamış ve 2011 yılında profesyonel olarak kurumsallaşmıştır.

2004 yılından itibaren Deneyimsel Öğrenme odaklı ulusal ve uluslararası eğitim başlıklarında uzman eğitmen olan Onur ÇİFTCİ tarafından; eğitime farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi; kişisel ve toplumsal gelişim odaklı tüm eğitim konularında eğitim çıtasının yükseltilerek, öğrenmeyi eğlenceli ve etkin kılmak amacıyla kurulmuştur.

Deneyimsel Öğrenme Hakkında

DENEYİMSEL ÖĞRENME HAKKINDA

21.Yüzyılın cahilleri okuma-yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır. (Alvin TOFFLER)

148980-OTYEB6-749.jpgBilgi kişide bir değer oluşturmuyorsa öğrenme gerçekleşmemiştir. Öğrenmeyi öğrenmedeki asıl amaç: kişinin kendini ve yeteneklerini tanıması, öğrenme şeklini bilmesi, bilgiyi nerede nasıl kullanabileceğini bilmesi, duygularını ve duyularını, öğrenmede kullanmasıdır. Öğrenme şekli kişiden kişiye değişmektedir; parmak izi gibi kişiye özgüdür. Herkesin öğrenme türü, şekli, hızı ve kapasitesi farklıdır. Eğer uygun öğrenme imkanları sağlanırsa kişinin öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebiliriz. Akıl Oyunları kişilerin farklı öğrenme şekillerinden yola çıkarak, öğrenmenin zevkli ve eğlenceli yanını hizmetinize sunmak için kurulmuştur. İnsan hayatında 3 çeşit öğrenme türü vardır:

Örgün öğrenme (formal); belli bir müfredata dayalı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında belirli süreli, öğretmen-öğrenci ilişkili, tanınırlığı diploma ile sağlanan öğrenme türüdür.

Yaygın öğrenme (non-formal); deneyimsel öğrenme temelinde, gönüllü esasına dayalı, planlı ve belli bir süreyi kapsayan, katılımcı odaklı, grup çalışmaları, hareketlendiriciler, buz kırıcılar,tartışma grupları, simülasyonlar gibi interaktif metotlarla bireyin konu ile ilgili fikirlerini paylaşarak, gerçek hayatta uygulamasını kolaylaştıran öğrenme türüdür.

Sargın öğrenme (informal); bireyin doğduğu andan öldüğü ana kadar deneyimleyerek hayatın içinde plansız olarak öğrendiği öğrenme türüdür.

Tahta.png

Yaygın Öğrenimin temel dayanağı ise; Deneyimsel Öğrenme kuramıdır. Bireyler farklı yollarla öğrenmektedir. Öğrenmenin farklı düzeylerde gerçekleşmesinin tek etkeni olmasa da en önemlilerinden birisi olan öğrenme stilleri, öğrenme öğretme sürecinin en öncelikli bileşenlerindendir. Öğrenme stilleri çok boyutlu bir kavramdır. Farklı boyutlara odaklanılarak bir çok öğrenme modeli ve envanteri geliştirilmiştir. Öğrenme alanında önemli bir yere sahip olan D. A. Kolb deneyimsel öğrenme kuramında öğrenme sürecinin etkinliğine yönelik akademik çalışmalar yürütmüştür.  Deneyimsel Öğrenme kuramı çerçevesinde; öğrenme 4 aşamadan oluşmaktadır:

 1. Kişi konu hakkında yapay veya gerçeğe çok yakın bir deneyim yaşar.
 2. Bu deneyim birey/grup tarafından analiz edilir ve duygusal yansımaları paylaşılır.
 3. Elde edilen çıkarımlarla gerçek hayata dair genelleme yapılır.
 4. Gerçekle ilişkilendirilen deneyimin verdiği bilgi, farkındalık daha sonra gerçek durumda uygulama imkanı bulur.

Bu döngünün oluşumu için deneyimsel öğrenme içinde farklı materyaller ve faaliyetler uygulanır. Temel amaç; ezberci zihniyetler yerine düşünen, düşündüğünü sorgulayan, farkındalık geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Örgün eğitimin yaygın öğrenme metrolojisiyle geliştirilmesi konusunda Avrupa’da eğitim politikaları geliştirilmektedir. Bu amaçla; hazırlanan eğitim programları; hedef kitlenin aktif yer almasını amaçlayan; grup çalışmaları, beyin fırtınaları, salon dışı aktiviteler, tartışma grupları ve simülasyonlar gibi farklı metotlarla kendisini sorgulamasına imkan veren platformlarda planlanmaktadır.

Birlikte Nasıl Çalışabiliriz?

BİRLİKTE NASIL ÇALIŞABİLİRİZ?
Akıl Oyunları; tasarımlarında deneyimsel öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. Kişilerin farklı öğrenme deneyimlerini, ürünlerine yansıtarak eğitime yenilikçi yöntemler kazandırma amacıyla hizmet vermektedir.Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi olarak birçok farklı konuda eğitim materyalleri üretmekteyiz. Sizlerle, kişisel ve toplumsal gelişim odaklı, farklı öğrenme yöntemleri keşfedebileceğiniz iki farklı şekilde birlikte çalışabiliriz:

1. Var Olan Ürün Seçeneklerimiz ile

Deneyimsel öğrenme metotlarını kullanarak farklı konularda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuların bazıları şunlardır;


70346-ODSTEO-976.jpg1.1 Kişisel Gelişime Yönelik Materyaller

 • İletişim
 • Proje Döngüsü Yönetimi

 

1.2 Takım Gelişimine Yönelik Materyaller

 • Takım Çalışması
 • Liderlik
 • Kriz Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Kampanya Yönetimi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Kurumsal Koçluk
 • Çocuk Gelişimi
 • Kaynak Yaratma
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Girişimcilik
 • Lobi Çalışmaları
 • Risk & Kriz Yönetimi
 • Aktif Katılım & Sosyal Farkındalık

 

26.jpg1.3 Sosyal Gelişime Yönelik Materyaller

 • Kültürlerarası Öğrenme
 • Dinler arası Diyalog
 • Kimlik & Diyalog
 • Gönüllülük & Gönüllü Yönetimi
 • Siyaset & İnsan Hakları
 • Aktif Vatandaşlık

 

1.4 Çocuk Gelişimine Yönelik Materyaller

 • Kişisel Beceri Gelişimi
 • Tematik Bilgilendirme (Çevre,Sağlık,Güvenlik…)

 

1.5 Profesyonel Gelişime Yönelik Materyaller

 • Grup Hareketlendiricileri
 • Grup Değerlendirmeleri
 • Salon Dışı Aktiviteler


2. Özel Tasarımlar ile  

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu her türlü konudaki eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına yönelik, yenilikçi eğitim materyalleri geliştirilir. Özel tasarımlar üç   aşamada gerçekleşir;

 • Kurum yetkilileri ve/veya eğitmenlerle bir araya gelerek eğitim hedef kitlesi, süresi, içeriği, ürün sayısı, ürün malzemesi gibi konulara yönelik fizibilite toplantıları yapılır.
 • Ürün tasarım fikirleri Akıl Oyunları tarafından geliştirilerek, kurum yetkililerine sunulur ve tasarımın genel şekli, içerik ve uygulamaya dair görüşler paylaşılır böylece ürünün son haline karar verilerek üretime başlanır.
 • Üretimin tamamlanması ve ürün teslimi ardından ürünün etkin kullanımına yönelik teknik bilgilendirme eğitimi verilir.
 • Kurumunuza tüm uygulama sürecinde destek verilerek, çalışmanın et etkin ve verimli şekilde yürütülmesi desteklenir.

Eğitim & Kaynaklar

ÇALIŞTAY VE EĞİTİM TAKVİMİMİZ
Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme olarak; yaygın öğrenimin kullanımı ve tematik konular hakkında bilgi, beceri, davranış/tutum geliştirmek adına farklı başlıklar atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenliyoruz.

Atölye Çalışmaları ve Eğitim Programlarımız;

 • Öğrenme Yaklaşımları ve Deneyimsel Öğrenme
 • Yaygın Öğrenim ve Oyunlaştırma
 • Çocuk Gelişiminde Oyunlar
 • Uygulayıcı Eğitimi
 • Profesyonel Kişiler İçin Yaklaşım Geliştirme
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Sosyal Dahil Etme
 • Çocuk Hakları
 • Programlama ve Faaliyet Geliştirme
 • Girişimcilik
 • Değerler & Kültürlerarası Öğrenme

Ücretli ve ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarımız ve eğitim programlarımız için takvimimizi kontrol edebilirsiniz.
Programlar hakkında daha detaylı bilgi için telefon ve mail aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DOKÜMAN VE KAYNAKLARIMIZ
Kendinizi keşfetmek için araştırmak ve okumak, bu alanın fıtratında vardır; en büyük yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme olarak, farklı konu başlıklarında kaynaklar hazırladık, tüm kaynaklarımızdan elektronik ortamda yararlanabilirsiniz.